Trình tự thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thoả đáng
Gọi! (+84) 0902 575 718

Quay lại trang Blog

Đặt câu hỏi miễn phí

Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất là chủ thể khi có đất bị thu hồi được nhận về một khoản nhằm bù đắp thiệt hại cho người sử dụng đất. Thế nhưng, không phải trường hợp nào cũng được đền bù một cách thoả đáng, vậy trường hợp này phải làm cách nào để bảo vệ quyền lợi cho mình.

1. Nguyên tắc bồi thường thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất như sau:

– Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện sau thì được bồi thường:

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

+ Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 mà chưa được cấp;

+ Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

– Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

– Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

2. Cách tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013 giá đất cụ thể được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Do vậy mà từ quy định trên thì tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất mà UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Do đó cần xác định tại thời điểm có quyết định thu hồi thì giá đất cụ thể tại địa phương nơi đất được thu hồi là bao nhiêu và diện tích thu hồi là bao nhiêu để xác định một cách chính xác về mức bồi thường được nhận khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Trình tự, thủ tục khiếu nại yêu cầu bồi thường thu hồi đất không thoả đáng

Theo Điều 204 Luật đất đai 2013 quy định về giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai:

Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Trình tự, thủ tục khiếu nại

Bước 1: Khiếu nại lần đầu

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định thu hồi đất, đền bù:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với các quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND cấp huyện đối với các quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện;

Bước 2: Khiếu nại lần 2

Trong trường hợp mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 thuộc về cơ quan cấp trên, lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND cấp huyện;

Bước 3: Khởi kiện vụ án hành chính

– Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trong trường hợp cần tư vấn hay giải đáp các vấn đề trên. Bạn hãy liên hệ ngay vưới chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ

HÃNG LUẬT HỒNG TRÚNG

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh, HCM

ĐT liên hệ:  0902.57.57.18

Email: hongtrunglawfirm@gmail.com

Website: hangluathongtrung.com

Hãng Luật Hồng Trúng